VechtdalTrail is een zelfstandige niet-commerciële organisatie die juridisch opereert onder ACO (Atletiekclub Ommen).  

Er wordt gewerkt met een kostendekkende begroting waarbij gestreefd wordt de hoogte van het inschrijfgeld betaalbaar te houden. VechtdalTrail doneert jaarlijks een bedrag per deelnemer aan Support for Nature. Daarnaast wordt nog een humanitair doel gesteund afhankelijk van het financiële resultaat. Eventueel surplus vloeit terug naar de Atletiek vereniging of gaat in een reserve voor toekomstige edities/grotere investeringen.

Met de VechtdalTrail voegt ACO een populaire variant van de loopsport toe aan het aanbod binnen de club. Meer weten over ACO, interesse in atletiek, hardlopen in clubverband of trainen onder begeleiding? Kijk op de website van acovanelderen.nl 


Commissie VechtdalTrail


Adres- en bankgegevens

VechtdalTrail / p.a  I.D. van Elburg

Lantheer 29

7732 BB Ommen

NL77 RABO 0314 5099 17

T.n.v. ACO-VechtdalTrail