Start en finish locatie

Atletiekvereniging ACO-Van Elderen
Sportpark “Westbroek” Sportlaan 1
7732 AB Ommen
Tel kantine: 0529-451754

Faciliteiten

 • parkeergelegenheid
 • kantine
 • kleedruimtes
 • douches & toiletten
 • medische ruimte
 • massage

Afstanden, tijden en kosten

Afstand Starttijd Inschrijfgeld Max. deelnemers
50 km ‘Ultra’  09:30  € 25,00 150
35 km ‘Expert  10:00  € 22,50 150
25 km ‘Challenge’  10:30  € 20,00 250
15 km ‘Starter’  11:00  € 17,50 250
 • Inschrijven kan alleen op basis van voorinschrijving en niet op de dag zelf.
 • Het inschrijfgeld is inclusief de verplichte bijdrage aan ‘Support for Nature’.
 • Wij doen niet aan medailles vanwege kosten en de ecologische afdruk.

Startnummer en tijdregistratie

De inschrijving, tijdwaarneming en uitslag  wordt verzorgd door EventTimer.nl. EventTimer werkt met een tijdregistratie systeem waarbij deelnemers worden geregistreerd bij het passeren van een mat. De “chip” zit verwerkt in het startnummer, deze ligt klaar op de wedstrijddag. Dat is een gepersonaliseerd startnummer die je na afloop mag houden. Wij meten je netto vertrek en aankomsttijd, dringen bij de start is dus niet nodig!  Kort na afloop publiceren we de resultaten op de uitslagenpagina.

Tijdslimiet

 • Wij rekenen met een minimale snelheid van 8 minuten per km (7,5 km per uur).
 • De tijdslimiet op de 50 km afstand is 7 uur. Na het verstrijken van deze tijd wordt de VechtdalTrail beëindigd en stopt de tijdwaarneming.
 • Deelnemers die buiten het tijdsschema aankomen op een verzorgingspost zijn genoodzaakt daar de stoppen.

Verzorgingsposten

*Let op: vanaf 2024 is VechtdalTrail een (wegwerp-)bekervrij evenement. Je dient zelf een waterzak/ opvouwbare beker mee te nemen of deze aan te schaffen.

Afstand Verzorging Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Finish
15 km 2x 10 15
25 km 3x 10 17 25
35 km 4x 10 19 26 35
50 km 5x 10 19 30 41 50


Voorwaarden en reglement

De organisatie zal zich maximaal inspannen het evenement goed te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers te borgen voor zover mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd. De deelnemer gaat met inschrijving akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemer is zelf verzekerd voor o.a. ongevallen en ziektekosten.
 • Deelnemer is voldoende voorbereid en getraind voor de betreffende afstand en heeft geen medische beperkingen die een verantwoorde deelname belemmeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen voor zover dit niet wordt gedekt door een verzekering van de deelnemer of organisatie.
 • Deelnemer gaat akkoord gaat met het maken en publiceren van beeldmateriaal, maar kan verzoeken om verwijdering indien gewenst.
 • Deelnemer heeft kennis genomen van de informatie met betrekking tot ‘Veiligheid’ en de ‘Spelregels’ en zal deze naleven.

Veiligheid

Verkeer

 • Je loopt niet op een afgesloten parcours en dus ben je een normale verkeersdeelnemer en zijn de reguliere verkeersregels onverminderd van kracht.
 • Op gevaarlijke plekken nemen wij veiligheidsmaatregelen in de vorm van verkeerregelaars of waarschuwingsborden. Aanwijzingen van een verkeersregelaar dienen altijd te worden opgevoegd.

Gezondheid

 • Zorg dat je voldoende getraind bent voor de gekozen afstand. Zie van deelname af bij blessures of ziekte en neem geen onnodig risico.
 • Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. Kom je onderweg in de problemen dan kun je: telefonisch contact opnemen met de organisatie, je melden bij een vrijwilliger, verzorgingspost of een achterfietser.
 • Help indien nodig en voor zover mogelijk andere deelnemers bij fysieke problemen.

Kleding, eten en drinken

 • Trailrunning gaat in beginsel uit van ‘self-support’. Aanvullend zijn enkele verzorgingsposten ingericht op de route en bij start-finish.
 • Kijk bij de deelnemerinfo en routekaarten voor de posten en pas je eigen eet- en drinkbehoefte hierop aan.
 • Vocht is belangrijk. Drink voor de start, bij de posten en neem naar eigen behoefte mee.
 • Pas je kleding aan op de omstandigheden op de dag van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan een regen-/windjack bij natte condities en een pet, hoofddoek en zonnebrandmiddel bij veel zon.

Na afloop

 • Vul je vocht en energie aan, ga uit de zon, trek droge kleding aan en wees alert op teken!

Spelregels

Tijdens het evenement

 • De organisatie van de VechtdalTrail ondersteunt het initiatief “Support for Nature” van enkele grote natuurbeheerorganisaties. In de bijlage tref je de geldende spelregels die onlosmakelijk verbonden zijn aan de inschrijving/deelname.
 • Blijf op de uitgepijlde route.
 • Afval mag niet worden achtergelaten in de natuur. Inzameling kan op de verzorgingsposten en/of bij de start-finish locatie.
 • Eigen begeleiding per fiets/MTB gedurende de loop is niet toegestaan vanwege hinder voor andere deelnemers. Tevens zijn delen van de route permanent afgesloten voor MTB-ers. Toeschouwen kan uiteraard wel.

Richtlijn support for nature

Betaling

 • De incassodatum ligt na verlening van de evenementenvergunning en ongeveer een week voor de startdatum. De incasso-opdracht wordt gebaseerd op de deelnemerslijst op het moment van sluiting van de online inschrijving. 
 • Het inschrijfgeld en de kosten van eventueel bestelde extra’s worden automatisch geïnd van het bij inschrijving opgegeven rekeningnummer.
 • Indien op de dag van het evenement niet is voldaan aan de financiële verplichtingen zal het startnummer niet worden uitgereikt en kan niet worden deelgenomen.
 • Betalingen na de incassodatum dienen te worden gedaan op rekening NL77 RABO 031 450 99 17 t.n.v. ACO/VechtdalTrail  onder vermelding van “inschrijfgeld”.

Annuleren

 • Deelnemers kunnen zich tot de sluitingsdatum kosteloos afmelden via een emailbericht aan racedirector@vechtdaltrail.nl.
 • Kosteloos annuleren ná de incassodatum is niet mogelijk, het overdragen van de startplek aan iemand anders is wel mogelijk.
 • De deelnemer regelt de overdracht verder zelf. Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op de reservelijst bij de organisatie.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen worden doorgegeven naar racedirector@vechtdaltrail.nl.
 • De organisatie is bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden niet gehouden aan (volledige) restitutie van het inschrijfgeld vanwege gemaakte kosten. Zij zal zich echter maximaal inspannen voor een passende compensatie.