Start en finish locatie

Atletiekvereniging ACO-Van Elderen
Sportpark “Westbroek” Sportlaan 1
7732 AB Ommen
Tel kantine: 0529-451754

Faciliteiten

 • parkeergelegenheid
 • kantine
 • kleedruimtes
 • douches & toiletten
 • medische ruimte
 • massage

Afstanden, tijden en kosten

Afstand Starttijd Inschrijfgeld Max. deelnemers
50 km ‘Ultra’  09:30  € 25,00 150
35 km ‘Expert  10:00  € 22,50 150
25 km ‘Challenge’  10:30  € 20,00 250
15 km ‘Starter’  11:00  € 17,50 250
 • Inschrijven kan alleen op basis van voorinschrijving en niet op de dag zelf.
 • Het inschrijfgeld is inclusief de verplichte bijdrage aan ‘Support for Nature’.
 • Wij doen niet aan medailles vanwege kosten en de ecologische afdruk.
 • Vanaf 2024 is de Vechtdaltrail ook wegwerp-beker vrij (eigen opvouwbare beker* of waterzak is vereist (*evt. te bestellen bij inschrijving). Meer informatie: VechtdalTrail wegwerp-beker vrij

Startnummer en tijdregistratie

De inschrijving, tijdwaarneming en uitslag  wordt verzorgd door EventTimer.nl. EventTimer werkt met een tijdregistratie systeem waarbij deelnemers worden geregistreerd bij het passeren van een mat. De “chip” zit verwerkt in het startnummer, deze ligt klaar op de wedstrijddag. Het is een gepersonaliseerd startnummer dat je na afloop mag houden. Wij meten je netto vertrek en aankomsttijd, dringen bij de start is dus niet nodig!  Kort na afloop publiceren we de resultaten op de uitslagenpagina.

Tijdslimiet

 • Wij rekenen met een minimale snelheid van 8 minuten per km (7,5 km per uur).
 • De tijdslimiet op de 50 km afstand is 7 uur. Na het verstrijken van deze tijd wordt de VechtdalTrail beëindigd en stopt de tijdwaarneming.
 • Deelnemers die buiten het tijdsschema aankomen op een verzorgingspost zijn genoodzaakt daar de stoppen.

Verzorgingsposten

*Let op: vanaf 2024 is VechtdalTrail een wegwerp-beker vrij evenement. Op de posten kan je alleen een eigen opvouwbare beker of waterzak laten vullen. Waarom? VechtdalTrail wegwerp-beker vrij

Afstand Verzorging Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Finish
15 km 2x 9 15
25 km 3x 9 17 25
35 km 4x 9 23 27 35
50 km 5x 9 23 33 42 50


Voorwaarden en reglement

De organisatie zal zich maximaal inspannen het evenement goed te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers te borgen voor zover mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd. De deelnemer gaat met inschrijving akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemer is zelf verzekerd voor o.a. ongevallen en ziektekosten.
 • Deelnemer is voldoende voorbereid en getraind voor de betreffende afstand en heeft geen medische beperkingen die een verantwoorde deelname belemmeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen voor zover dit niet wordt gedekt door een verzekering van de deelnemer of organisatie.
 • Deelnemer gaat akkoord met het feit dat er beeldmateriaal wordt gemaakt en gepubliceerd. Op verzoek kan dit worden verwijderd.
 • Deelnemer heeft kennis genomen van de informatie met betrekking tot ‘Veiligheid’ en de ‘Spelregels’ en zal deze naleven.

Veiligheid

Verkeer

 • Je loopt niet op een afgesloten parcours en dus ben je een normale verkeersdeelnemer en zijn de reguliere verkeersregels onverminderd van kracht.
 • Op gevaarlijke plekken nemen wij veiligheidsmaatregelen in de vorm van verkeerregelaars of waarschuwingsborden. Aanwijzingen van een verkeersregelaar dienen altijd te worden opgevoegd.

Gezondheid

 • Zorg dat je voldoende getraind bent voor de gekozen afstand. Zie van deelname af bij blessures of ziekte en neem geen onnodig risico.
 • Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. Kom je onderweg in de problemen dan kun je: telefonisch contact opnemen met de organisatie, je melden bij een vrijwilliger, verzorgingspost of een achterfietser. Het noodnummer van de organisatie staat op het startnummer.
 • Help indien nodig en voor zover mogelijk andere deelnemers bij fysieke problemen.

Kleding, eten en drinken

 • Trailrunning gaat in beginsel uit van ‘self-support’. Aanvullend zijn enkele verzorgingsposten ingericht op de route en bij start-finish.
 • Kijk bij de deelnemerinfo en routekaarten voor de posten en pas je eigen eet- en drinkbehoefte hierop aan.
 • Vocht is belangrijk. Drink voor de start, bij de posten en neem naar eigen behoefte mee.
 • Pas je kleding aan op de omstandigheden op de dag van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan een regen-/windjack bij natte condities en een pet, hoofddoek en zonnebrandmiddel bij veel zon.

Na afloop

 • Vul je vocht en energie aan, ga uit de zon, trek droge kleding aan en wees alert op teken!

Spelregels

Tijdens het evenement

 • De organisatie van de VechtdalTrail ondersteunt het initiatief “Support for Nature” van enkele grote natuurbeheerorganisaties. In de bijlage tref je de geldende spelregels die onlosmakelijk verbonden zijn aan de inschrijving/deelname.
 • Blijf op de uitgepijlde route.
 • Afval mag niet worden achtergelaten in de natuur. Inzameling kan op de verzorgingsposten en/of bij de start-finish locatie.
 • Eigen begeleiding per fiets/MTB gedurende de loop is niet toegestaan vanwege hinder voor andere deelnemers. Tevens zijn delen van de route permanent afgesloten voor MTB-ers. Toeschouwen kan uiteraard wel.

Richtlijn support for nature

Betaling

 • Het inschrijfgeld en de kosten van eventueel bestelde extra’s kunnen direct bij inschrijving worden voldaan via iDeal.
 • Indien op de dag van het evenement niet is voldaan aan de financiële verplichtingen zal het startnummer niet worden uitgereikt en kan niet worden deelgenomen.

Annuleren

 • Het overdragen van de startplek aan iemand anders is mogelijk. 
 • De deelnemer regelt de overdracht verder zelf. Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op de reservelijst bij de organisatie.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen worden doorgegeven naar racedirector@vechtdaltrail.nl.
 • De organisatie is bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden niet gehouden aan (volledige) restitutie van het inschrijfgeld vanwege gemaakte kosten. Zij zal zich echter maximaal inspannen voor een passende refund/compensatie.