Start en finish locatie

Start en finish is bij het clubhuis van Atletiek vereniging ACO van Elderen:

Sportpark “Westbroek”
Sportlaan 1
7732 AB Ommen
0529-451754

Faciliteiten

 • parkeergelegenheid
 • kantine
 • kleedruimtes, douches & toiletten
 • medische ruimte
 • massage
Inschrijving en kosten

Inschrijven kan alleen op basis van voorinschrijving en niet op de dag zelf. De inschrijving voor de VechtdalTrail wordt begin 2020 geopend.

Afstand Inschrijfgeld Max. deelnemers
20 km ‘Challenge’  €              15,00 300
35 km ‘Expert  €              17,50 200
50 km ‘Ultra’  €              20,00 150

*Inclusief medaille en afdracht  SupportForNature.

Startummer en tijdregistratie

De inschrijving, tijdwaarneming en uitslag  wordt verzorgd door EventTimer.nl.

EventTimer werkt met een tijdregistratie systeem waarbij deelnemers worden geregistreerd bij het passeren van een mat. Wij meten uw netto vertrek en aankomsttijd, dringen bij de start is dus niet nodig!

De “chip” zit verwerkt in het startnummer, deze ligt klaar op de wedstrijddag. Dit is een gepersonaliseerd startnummer die u na afloop mag houden.

Starttijden en verzorgingsposten
Afstand Starttijd Verzorging Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Finish 
20 km ‘Challenge’ 11:00 2 11,5 20
35 km ‘Expert 10:00 3 11,5 26 35
50 km ‘Ultra’ 09:00 5 11,5 24 34 41 50
Voorwaarden en richtlijnen
De organisatie zal zich inspannen het evenement goed te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers te borgen voor zover mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd.

 

De deelnemer gaat met inschrijving en betaling akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelname geschied niet op een afgesloten parcours. De geldende verkeersregels zijn onverminderd van kracht en dienen door de deelnemer zelf in acht te worden genomen.
 • Deelnemer is voldoende voorbereid en getraind voor de betreffende afstand en heeft geen medische beperkingen die een verantwoorde deelname belemmeren.
 • Deelnemer is zelf verzekerd voor o.a. ongevallen en ziektekosten.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen voor zover dit niet wordt gedekt door een verzekering van de deelnemer of organisatie.
 • Deelnemer heeft kennis van de ‘Spelregels’ en zal deze naleven. Afval mag niet worden achtergelaten in de natuur. Dit wordt ingezameld op de verzorgingsposten en bij start-finish.
 • Eigen begeleiding per fiets/MTB op de route is niet toegestaan. Delen van de route in Beerze zijn permanent afgesloten voor MTB-ers. Alleen voor-& achterfietsers VechtdalTrail hebben daarvoor een ontheffing.
 • Deelnemer gaat akkoord gaat met het maken en publiceren van beeldmateriaal, maar kan verzoeken om verwijdering indien gewenst.
 • Richtlijnen tempo: minimaal 7 min. 45 sec. per km.
 • Tijdslimiet op de 50 km afstand is 7 uur.

Verkeer

 • Je loopt niet op een afgesloten parcours en dus ben je een normale verkeersdeelnemer en zijn de reguliere verkeersregels onverminderd van kracht.
 • Op gevaarlijke plekken nemen wij veiligheidsmaatregelen in de vorm van waarschuwingsborden. Je bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor een veilige oversteek (ook als er een vrijwilliger ter plekke staat om de route wijzen of te waarschuwen).

Gezondheid

 • Zorg dat je voldoende getraind bent voor de gekozen afstand. Zie van deelname af bij blessures of ziekte en neem geen onnodig risico.
 • Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. Kom je onderweg in de problemen dan kun je telefonisch contact opnemen met de organisatie, vrijwilliger, verzorgingspost of achterfietser.
 • Help, indien nodig en voor zover mogelijk, andere deelnemers bij problemen.

Kleding, eten en drinken

 • Trailrunning gaat in beginsel uit van ‘self-support’. Aanvullend zijn enkele verzorgingsposten ingericht op de route en bij start-finish.
 • Kijk bij de deelnemerinfo en routekaarten voor de posten en pas je eigen eet- en drinkbehoefte hierop aan.
 • Vocht is belangrijk. Drink voor de start, bij de posten en neem naar eigen behoefte mee.
 • Pas je kleding aan op de omstandigheden op de dag van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan een regen-/windjack bij natte condities en een pet, hoofddoek en zonnebrandmiddel bij veel zon.

Na afloop

Wees alert op teken!

De organisatie van de VechtdalTrail ondersteunt het initiatief “Support for Nature” van enkele grote natuurbeheerorganisaties. In de bijlage tref je de geldende spelregels die onlosmakelijk verbonden zijn aan de inschrijving/deelname.

 • De incassodatum ligt 3 weken voor de startdatum.
 • Na deze datum wordt het inschrijfgeld en de eventuele kosten van bestelde extra’s automatisch geïnd van het bij inschrijving opgegeven rekeningnummer.
 • Inschrijvers na de incassodatum dienen het bedrag te voldoen door overschrijving op rekening NL77 RABO 031 450 99 17 t.n.v. ACO/VechtdalTrail  onder vermelding van “inschrijfgeld”.
 • Indien op de dag van het evenement niet is voldaan aan de financiële verplichtingen zal het startnummer niet worden uitgereikt en kan helaas niet worden deelgenomen.
 • Deelnemers kunnen zich tot de incassodatum kosteloos afmelden door een bericht aan de organisatie via het contactformulier op de website.
 • Kosteloos annuleren ná de incassodatum is niet mogelijk, het overdragen van de startplek aan iemand anders is wel mogelijk.
 • De deelnemer regelt de overdracht verder zelf. Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op de reservelijst bij de organisatie.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen tot uiterlijk 2 weken van te voren aan ons worden doorgegeven via het contactformulier en nog worden verwerkt in de deelnemerslijst.
 • De organisatie is bij annulering van het evenement niet gehouden aan volledige restitutie van het inschrijfgeld vanwege gemaakte kosten, maar zal zich maximaal inspannen voor een passende compensatie.