Start en finish locatie

Start en finish is bij het clubhuis van Atletiek vereniging ACO-Van Elderen:

Adres

Sportpark “Westbroek”
Sportlaan 1
7732 AB Ommen
Tel kantine: 0529-451754

Faciliteiten

 • parkeergelegenheid
 • kantine
 • kleedruimtes
 • douches & toiletten
 • medische ruimte
 • massage (door omstandigheden niet aanwezig bij editie 2022)
Inschrijving en kosten

Inschrijven kan alleen op basis van voorinschrijving en niet op de dag zelf.

Afstand Inschrijfgeld Max. deelnemers
15 km ‘Starter’  € 13,00 250
25 km ‘Challenge’  € 15,00 250
35 km ‘Expert  € 17,00 150
50 km ‘Ultra’  € 19,00 150
 • Het inschrijfgeld is inclusief € 2,50 voor Support for Nature.
 • In 2020 zijn wij gestopt met medailles vanwege de ecologische afdruk.
Startummer en tijdregistratie

De inschrijving, tijdwaarneming en uitslag  wordt verzorgd door EventTimer.nl. EventTimer werkt met een tijdregistratie systeem waarbij deelnemers worden geregistreerd bij het passeren van een mat. Wij meten je netto vertrek en aankomsttijd, dringen bij de start is dus niet nodig!

De “chip” zit verwerkt in het startnummer, deze ligt klaar op de wedstrijddag. Dat is een gepersonaliseerd startnummer die je na afloop mag houden. Na afloop kan een ‘Certificaat’ worden verkregen met de gelopen afstand en tijd op de uitslagenpagina.

Starttijden en verzorgingsposten
Afstand Starttijd Verzorging Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Finish
15 km ‘Starter’ 11:00 2 9 15
25 km ‘Challenge’ 10:30 3 8,5 19 25
35 km ‘Expert 10:00 4 8,5 16 29 35
50 km ‘Ultra’ 09:30 5 8,5 19,5 31 44 50
Voorwaarden en richtlijnen
De organisatie zal zich maximaal inspannen het evenement goed te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers te borgen voor zover mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd. De deelnemer gaat met inschrijving akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemer is zelf verzekerd voor o.a. ongevallen en ziektekosten.
 • Deelnemer is voldoende voorbereid en getraind voor de betreffende afstand en heeft geen medische beperkingen die een verantwoorde deelname belemmeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen voor zover dit niet wordt gedekt door een verzekering van de deelnemer of organisatie.
 • Deelnemer gaat akkoord gaat met het maken en publiceren van beeldmateriaal, maar kan verzoeken om verwijdering indien gewenst.
 • Deelname geschied niet op een afgesloten parcours. De geldende verkeersregels zijn onverminderd van kracht en dienen door de deelnemer zelf in acht te worden genomen.
 • Op plaatsen waar verkeersregelaars worden ingezet dient men de aanwijzingen op te volgen. Het negeren vrijwaart de organisatie van elke aansprakelijkheid van gevolgen van het negeren van de aanwijzingen.
 • Deelnemer heeft kennis van de ‘Spelregels’ en zal deze naleven.
 • Afval mag niet worden achtergelaten in de natuur. Inzameling kan op de verzorgingsposten en/of bij de start-finish locatie.
 • Eigen begeleiding per fiets/MTB op de routes is niet toegestaan. Delen van de route zijn permanent afgesloten voor MTB-ers. De voor- / achterfietsers van de organisatie hebben daarvoor een speciale ontheffing.
 • De richtlijn voor het minimaal te lopen tempo is 7,5 km. per uur. De tijdslimiet op de 50 km. afstand is 6 uur en 45 minuten. Daarna stopt de tijdwaarneming.
 • Let op: Er is een “cut-off” op de 50 km route!. Voor deelnemers die buiten de tijdslimiet aankomen op de laatste post voor de finish stopt daar de VechtdalTrail.

Verkeer

 • Je loopt niet op een afgesloten parcours en dus ben je een normale verkeersdeelnemer en zijn de reguliere verkeersregels onverminderd van kracht.
 • Op gevaarlijke plekken nemen wij veiligheidsmaatregelen in de vorm van waarschuwingsborden. Je bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor een veilige oversteek (ook als er een vrijwilliger ter plekke staat om de route wijzen of te waarschuwen).

Gezondheid

 • Zorg dat je voldoende getraind bent voor de gekozen afstand. Zie van deelname af bij blessures of ziekte en neem geen onnodig risico.
 • Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. Kom je onderweg in de problemen dan kun je telefonisch contact opnemen met de organisatie, vrijwilliger, verzorgingspost of achterfietser.
 • Help, indien nodig en voor zover mogelijk, andere deelnemers bij problemen.

Kleding, eten en drinken

 • Trailrunning gaat in beginsel uit van ‘self-support’. Aanvullend zijn enkele verzorgingsposten ingericht op de route en bij start-finish.
 • Kijk bij de deelnemerinfo en routekaarten voor de posten en pas je eigen eet- en drinkbehoefte hierop aan.
 • Vocht is belangrijk. Drink voor de start, bij de posten en neem naar eigen behoefte mee.
 • Pas je kleding aan op de omstandigheden op de dag van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan een regen-/windjack bij natte condities en een pet, hoofddoek en zonnebrandmiddel bij veel zon.

Na afloop

Wees alert op teken!

De organisatie van de VechtdalTrail ondersteunt het initiatief “Support for Nature” van enkele grote natuurbeheerorganisaties. In de bijlage tref je de geldende spelregels die onlosmakelijk verbonden zijn aan de inschrijving/deelname.

 • De incassodatum ligt na verlening van de evenementenvergunning en ongeveer een week voor de startdatum.
 • Op deze datum wordt het inschrijfgeld en de eventuele kosten van bestelde extra’s automatisch geïnd van het bij inschrijving opgegeven rekeningnummer.
 • Inschrijvers na de incassodatum dienen het bedrag te voldoen door overschrijving op rekening NL77 RABO 031 450 99 17 t.n.v. ACO/VechtdalTrail  onder vermelding van “inschrijfgeld”.
 • Indien op de dag van het evenement niet is voldaan aan de financiële verplichtingen zal het startnummer niet worden uitgereikt en kan helaas niet worden deelgenomen.
 • Deelnemers kunnen zich tot de incassodatum kosteloos afmelden door een bericht aan de organisatie via het contactformulier op de website.
 • Kosteloos annuleren ná de incassodatum is niet mogelijk, het overdragen van de startplek aan iemand anders is wel mogelijk.
 • De deelnemer regelt de overdracht verder zelf. Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op de reservelijst bij de organisatie.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen tot uiterlijk 1 week van te voren aan ons worden doorgegeven via het contactformulier en nog worden verwerkt in de deelnemerslijst.
 • De organisatie is bij annulering van het evenement niet gehouden aan volledige restitutie van het inschrijfgeld vanwege gemaakte kosten, maar zal zich maximaal inspannen voor een passende compensatie.