Vechtdal Overijssel is de thuishaven van bekende plekken zoals Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, het Reestdal en vele verborgen schatten. De Vecht is de trots van het Vechtdal en baant zich al kronkelend een weg door het schitterende landschap en passeert pittoreske dorpjes, landgoederen, bossen en heide. Een landschap waar je volop ruimte en rust vindt.

Ommen aan de vecht

“Ommen is een gemoedelijk, historisch stadje. Het gevarieerde landschap en de bosrijke natuur in de gemeente verrast elke toerist. Dat Ommen bij uitstek de toeristenplaats is kenmerkt zich door de vele campings, hotels, groepsaccomodaties, bed and breakfasts en vakantiewoningen. Veel toeristen en dagjesmensen kennen dan ook de weg naar deze plaats. In het gehele jaar vinden er leuke activiteiten en evenementen plaats.

Ommen is een stad en heeft sinds 1248 stadsrechten. De gemeente heeft een oppervlakte van honderdéénentachtig vierkante kilometer groot. Ommen wordt door de Vecht verbonden met de buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg. Het gezellige winkelstadje aan de Vecht is levendig. De gezellige terrassen en het gastvrije karakter nodigen mensen uit om een bezoek te brengen aan de stad. De buurtschappen en woonkernen in de omgeving hebben ook alle hun eigen charme.”

http://natuurlijkommen.nl/over-ommen/

Buurtschappen van de VechtdalTrail (langste afstand)
Arriën

Arriën is een buurtschap direct ten oosten van Ommen met een heel oude kern dicht bij de rivier de Vecht. De lagere marsgronden bij de Vecht zijn graslanden. Ten noorden van het dorp ligt een uitgestrekt heideveld. Het Arriër Koeland is een groot grasland met koeien waar men de natuur zijn gang laat gaan.

Arriën

Stegeren

Het ‘wolvenspoor’ leidt je van Arriën naar het buurtschap Stegeren. Langs aantrekkelijke landschapslementen bereik je de stuw over de Vecht, passeer je de recent aangelegde zijarm van de rivier en een tweede vistrap aangelegd voor de grotere vissoorten. Via de oever aan de overzijde bereik je de waterschapsheuvel en loop je het Landgoed Junne, in.

Stegeren

Landgoed Junne

Het landgoed Junne bereik je na ongeveer 13 kilometer en beslaat zo’n 1000 hectare bos, natuurterrein en cultuurgrond met boerderijen. Het wordt omsloten door de Overijsselse Vecht, de boswachterij Ommen en het Beerzerveld. Hier loop je evenwijdig aan enkele zijarmen van de Vecht en tref je de 1e grote zandverstuiving aan.

Landgoed Junne

Beerze

Na Junne volgt het Natuurgebied Beerze, zo’n 400 ha groot en zeer divers in landschapstypen. Zo zijn er cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, een kamduin, jeneverbesstruwelen, droge en natte heide en stuifzand. Temidden van alle landschapstypen ligt het oorspronkelijke ‘Landgoed Beerze’, bestaande
uit een landhuis en landgoedbos. Naast het stuifzand vormen de “Beerze Bulten” letterlijk én figuurlijk het hoogtepunt van de VechtdalTrail.

Landschap Overijssel