“Stuifzanden, heide, vennen en meertjes met waterlelies vol rode bloemen. De Besthmenerberg, die ooit werd opgestuwd door het geweld van de ijstijd, geeft een ongekend panorama over het Vechtdal. Als de avond valt verandert de mist jeneverbesstruiken in ‘witte wieven’.

De natuurgebieden rond Ommen zijn voormalig landgoedbos. De bossen maakten ooit deel uit van het landgoed Eerde met zijn kasteel en parkbos. Het Eerder Achterbroek is een oud karakteristiek Saksisch hoevenlandschap, aaneengeregen door houtwallen. Knotbeuken, rodondendrons, ijskelders en grafkelders nemen je mee terug in de tijd. En dan is daar ineens ‘de Sahara’. Een heuse Hollandse woestijn. Een restant van de zandverstuivingen waar Nederland in de 19e eeuw zo van te lijden had.”

Ommen aan de vecht

“Ommen is een gemoedelijk, historisch stadje. Het gevarieerde landschap en de bosrijke natuur in de gemeente verrast elke toerist. Dat Ommen bij uitstek de toeristenplaats is kenmerkt zich door de vele campings, hotels, groepsaccomodaties, bed and breakfasts en vakantiewoningen. Veel toeristen en dagjesmensen kennen dan ook de weg naar deze plaats. In het gehele jaar vinden er leuke activiteiten en evenementen plaats.

Ommen is een stad en heeft sinds 1248 stadsrechten. De gemeente heeft een oppervlakte van honderdéénentachtig vierkante kilometer groot. Ommen wordt door de Vecht verbonden met de buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg. Het gezellige winkelstadje aan de Vecht is levendig. De gezellige terrassen en het gastvrije karakter nodigen mensen uit om een bezoek te brengen aan de stad. De buurtschappen en woonkernen in de omgeving hebben ook alle hun eigen charme.”

http://natuurlijkommen.nl/over-ommen/

Buurtschappen van de VechtdalTrail (langste afstand)
Arriën

Arriën is van oorsprong een esdorp. Op de kaart uit 1915 is goed te zien dat de akkercomplexen op de hoger gelegen es tussen de Vecht en het dorp liggen. De lagere marsgronden bij de Vecht zijn graslanden. Ten noorden van het dorp ligt het Arriërveld, een uitgestrekt heideveld dat tot de gemeenschappelijke gronden (marke) van Arriën behoorde. Het Ommer sportpark Westbroek is in 2008 en 2009 in het noordwesten van de buurtschap aangelegd.

Arriën

Stegeren

Stegeren is een buurtschap in de gemeente Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel. De buurtschap is gelegen ten oosten van Ommen aan de noordzijde van de Overijsselse Vecht. De verspreid liggende boerderijen worden met elkaar verbonden door de Stegerdijk, die doodloopt in een grote lus bij boerderij ’n Oeverdinck. Een deel van het Pieterpad leidt ook door de buurtschap en is vooral populair bij fietsers en wandelaren vanwege de aantrekkelijke landschapslementen zoals bosgebieden, heidegronden en de nabijgelegen Vecht bij Junne.

Stegeren

Landgoed Junne

Het landgoed ligt ongeveer 5 kilometer ten oosten van Ommen in Overijssel en beslaat zo’n 1000 hectare bos, natuurterrein en cultuurgrond met boerderijen. Het wordt omsloten door de Overijsselse Vecht, de boswachterij Ommen en het Beerzerveld.

Landgoed Junne

Beerze

“Natuur en cultuur in Beerze Natuurgebied Beerze is zo’n 400 ha groot en zeer divers in landschapstypen. Zo zijn er cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, een kamduin, jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex, droge en natte heide, stuifzand en oude dennenbossen. Landschap Overijssel beheert het natuurgebied. Temidden van alle landschapstypen ligt het oorspronkelijke ‘Landgoed Beerze’, bestaande
uit een landhuis en landgoedbos.”

Landschap Overijssel