Start en finish locatie

Start en finish is bij het clubhuis van Atletiek vereniging ACO van Elderen:

Sportpark “Westbroek”
Sportlaan 1
7732 AB Ommen
0529-451754

Faciliteiten

 • parkeergelegenheid
 • kantine
 • kleedruimtes
 • douches & toiletten
 • medische ruimte
 • massage

*Ommen is goed bereikbaar met het OV. Het sportpark echter minder goed.  De mogelijkheid van een pendeldienst tussen Station Ommen en Sportpark Westbroek is nog in onderzoek en mede afhankelijk van de belangstelling & kosten.

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan alleen op basis van voorinschrijving en dus niet op de dag zelf. De inschrijving voor de VechtdalTrail wordt geopend op 1 januari 2018 en sluit 1 juni 2018 aan de dag van het evenement, óf eerder wanneer het maximum op de betreffende afstand is bereikt.

Afstand Inschrijfgeld Max. deelnemers
20km ‘Challenge’  €              15,00 300
35km ‘Expert  €              17,50 200
50km ‘Ultra’  €              20,00 150

*Inclusief de afdracht per deelnemer voor SupportForNature.

Nummer en tijdregistratie

De inschrijving, tijdwaarneming en uitslag  wordt verzorgd door EventTimer.nl. EventTimer werkt met een tijdregistratie systeem waarbij deelnemers worden geregistreerd bij het passeren van een mat. Wij meten dus uw netto vertrek en aankomsttijd, dringen bij de start is niet nodig. De “chip” zit verwerkt in het startnummer, deze ligt klaar op de wedstrijddag.

Starttijden en verzorgingsposten
Afstand Starttijd Verzorging Post 1 Post 2 Post 3 Post 4
20km ‘Challenge’ 11:00 1 9
35km ‘Expert 10:00 3 9 18 26
50km ‘Ultra’ 09:00 4 9 18 29 41

*Tijdslimiet 50 km: 6 uur 30 minuten / Minimum snelheid 7 min. 45 sec. per kilometer.

Voorwaarden en richtlijnen
De organisatie zal zich inspannen het evenement goed te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers te borgen voor zover mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd.
Deelnemer gaat met inschrijving en betaling akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico.
 • Deelnemer is voldoende voorbereid en getraind voor de betreffende afstand.
 • Deelnemer heeft geen medische beperkingen voor een verantwoorde deelname.
 • Deelnemer is zelf verzekerd voor o.a. overlijden, ongevallen en ziektekosten.
 • Deelnemer gaat akkoord gaat met het maken en publiceren van beeldmateriaal.
 • Deelnemer kan zich kosteloos afmelden tot en met de vermelde annuleringsdatum via het contactformulier op de website. Na deze datum worden de automatische incasso’s geïnd.
 • Deelnemer kan na de incassodatum zelf zijn of haar startplek overdragen aan iemand anders en financieel regelen.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen tot uiterlijk 1 week van te voren aan ons worden doorgegeven via het contactformulier.
 • Deelnemer heeft kennis van de ‘spelregels’ van Support for Nature en zal deze naleven.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen voor zover dit niet wordt gedekt door een verzekering van de deelnemer of organisatie.
 • De organisatie is bij annulering van het evenement niet gehouden aan volledige restitutie van het inschrijfgeld vanwege gemaakte kosten, maar zal zich maximaal inspannen voor een passende compensatie.

Verkeer

 • Je loopt niet op een afgesloten parcours en dus ben je een normale verkeersdeelnemer en zijn de reguliere verkeersregels onverminderd van kracht.
 • Op gevaarlijke plekken nemen wij veiligheidsmaatregelen in de vorm van waarschuwingsborden. Je bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor een veilige oversteek (ook als er een vrijwilliger ter plekke staat om de route wijzen of te waarschuwen).

Gezondheid

 • Zorg dat je voldoende getraind bent voor de gekozen afstand. Zie van deelname af bij blessures of ziekte en neem geen onnodig risico.
 • Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. Komt u onderweg in de problemen dan kunt u zich telefonisch melden bij de organisatie, of bij een vrijwilliger, verzorgingspost of achterfietser.

Kleding, eten en drinken

 • Trailrunning gaat in beginsel uit van ‘self-support’. Aanvullend zijn enkele verzorgingsposten ingericht op de route en bij start-finish.
 • Kijk bij de deelnemerinfo en routekaarten voor de posten en pas je eigen eet- en drinkbehoefte hierop aan. Vocht is belangrijk. Neem voldoende mee, drink voor de start 200ml en bij de posten.
 • Pas je kleding aan op de omstandigheden op de dag van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan een regen-/windjack bij natte condities en een pet, hoofddoek en zonnebrandmiddel bij veel zon.

Na afloop

Wees alert op teken!